Prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa. Kontrole mają na celu weryfikację właściwej realizacji obowiązków służbowych przez pracownika , oraz wykorzystania czasu pracy z godnie z warunkami zatrudnienia. 

Kontrole mogą przyjmować różną formę realizacji:  

 • kontrola operacyjna w tym obserwacja figuranta bez kontaktu wzrokowego
 • kontrola bezpośrednia w tym przesłuchanie przez śledczych- Audytor / Officer Compliance
 • Kontrola pod legendą / przykrywką z prowokacją włącznie
 • długofalowe czynności dochodzeniowo- śledcze
 • zbieranie materiału dowodowego na okoliczność popełnienia wykroczenia lub przestępstwa
 • W kontroli i przesłuchaniu przez Audytora - Officera Compliance ma zastosowanie Art.  86.  [Przesłuchanie pracownika kontrolowanego] 

Kontrolujący może przesłuchać pracownika kontrolowanego w charakterze świadka.

Za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się przepis art. 83 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zastosowanie metody "tajemniczy kontrahent" czyli parafrazując "tajemniczego klienta": 

Korzystając z powyższej metody, dokonuje się obserwacji bezpośredniej figuranta stosując pewną dozę prowokacji. Metoda ma na celu ujawnienie postępowania pracownika w sytuacjach związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. 

Metoda "tajemniczy kontrahent" jest oczywiście metodą bardziej celowaną na konkretne problemy, które nie skupiają się na np. "znudzeniu pracownika" czy braku uprzejmości wobec klienta. Cała akcja ma na celu wykrycie pewnych niuansów wskazujących, na daleko idące zaniedbania pracownicze mogące wkraczać w różnego rodzaju przestępstwa pracownicze: 

 1. badanie podatności na łapownictwo i korupcję
 2. badanie podatności na współpracę z nieuczciwą konkurencją
 3. badanie podatności pracownika na inne działania na szkodę pracodawcy
 4. badane na okoliczność zmowy przestępczej i na przykład sprzeniewierzenia majątku pracodawcy
 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.

Odwiedź nasz kanał YOUTUBE

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.