KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH / CHOROBOWCH OD PRACY

Czasami zdarza się, że pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich i działają tym samym na niekorzyść swojego pracodawcy. Praktyka pokazuje, że zdarzają się w tym zakresie przypadki wieloletniego przebywania na L4, mimo że dana osoba była całkowicie zdrowa. Równie często mamy do czynienia z nadmiernym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich, tj. formą przeplatanego czasu pracy – pracownik pracuje przez 2 tygodnie, następnie idzie na zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie, wraca do pracy ponownie na okres dwóch tygodni i znowu wykorzystuje L4. Powyższe działania wiążą się nie tylko ze stratami dla pracodawcy, lecz także poważnie dezorganizują pracę w danej firmie. 

Pracownik powinien wykorzystywać zwolnienia lekarskie wyłącznie dla celów regeneracji własnego zdrowia. Jeśli tak się nie dzieje, pracodawca może sprawdzić zasadność wykorzystywania L4, a w niektórych przypadkach również rozwiązać umowę o pracę z chorowitym pracownikiem.

Korzystanie ze zwolnień lekarskich niezgodnie z ich przeznaczeniem to obecnie ogromne nadużycie pracowników wobec pracodawców. Wiąże się to ze stratami dla firm oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby zweryfikować uczciwość pracowników oraz zasadność przebywania na zwolnieniu chorobowym proponujemy szereg działań kontrolnych:

 • kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym L4
 • potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy
 • zebranie materiału dowodowego w przypadku nadużyć
 • współpraca z ZUS w celu ukarania nieuczciwego pracownika
 • weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym 

W przypadku podejrzenia wystąpienia oszustwa chorobowego, należy mieć na uwadze kilka motywów tego przestępstwa pracowniczego: 

 • Zamysł pracownika o pozyskaniu dodatkowych dni wolnych od pracy.
 • Celowe, uporczywe działanie nakierunkowane na wyłudzenie wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społecznego bez świadczenia pracy.
 • Wykorzystanie nieobecności w pracy na inne prace zarobkowe.
 • Symulowanie choroby w celu maksymalnego przedłużenia trwającego stosunku pracy.
 • Symulowanie choroby w celu zbudowania historii choroby co może być powiązane z przestępstwem wyłudzenia ubezpieczenia.

Podstawa prawna: 

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [1]. 

Każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca z własnych środków wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. 

Pracodawca jest także uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca swoim pracownikom (również innym ubezpieczonym, np. zleceniobiorcom) zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Są to pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. 

Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, występuje o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które pracownikom przysługują zasiłki chorobowe i opiekuńcze albo świadczenie rehabilitacyjne, do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki jego pracownikom. 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: 

Pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, może zlecić przeprowadzenie kontroli Agencji Detektywistycznej. Prywatny Detektyw powinien posiadać wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, a także w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.