Sprawdzamy wiarygodność firm oraz osób, dla osiągniecia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa transakcji oraz na okoliczność prowadzonych postępowań detektywistycznych i audytowych.

W naszej ofercie posiadamy szereg zgodnych z prawem rozwiązań, weryfikujących kontrahentów biznesowych oraz osoby prywatne:

 • Sprawdzenia Kontrahentów w tym raport podstawowy oraz rozszerzony.
 • Stały monitoring sytuacji gospodarczej Kontrahentów.
 • Raportów BIK- Biuro Informacji Kredytowej.
 • Raport na okoliczność posiadanego majątku- Ruchomości aktualne i zbyte.
 • Raport na okoliczność posiadanego majątku- Nieruchomości aktualne i zbyte.
 • Ostatni pracodawca sprawdzanej osoby, na podstawie ostatnich składek ZUS.
 • Miejsce zameldowania osoby.
 • Ustalenie spadkobierców w linii genealogicznej.
 • Raport z karalności osoby.
 • Ustalenia w których bankach osoba lub firma ma konta- nie ma potrzeby wskazywania nam numerów kont.
 • Sprawdzenie na okoliczność posiadanych akcji i obligacji.

Informacje pozyskujemy aż z 71 źródeł. W śród nich można wymienić:

 1. Biuro Informacji Kredytowej.
 2. Biura Informacji Gospodarczych.
 3. Krajowy Rejestr Sądowy.
 4. Główny Urząd Statystyczny.
 5. Krajowy Rejestr Zadłużonych.
 6. KNF- Krajowy Nadzór Finansowy.
 7. Giełdy wierzytelności firm windykacyjnych.
 8. Analiza majątku, ruchomości i sieci powiązań pomiędzy firmami oraz osobami.

Wycena sprawdzeń prowadzona jest na podstawie zakresu potrzebnych informacji.

Prześlij nam zapytanie lub zadzwoń. Chętnie doradzimy i pomożemy pozyskać niezbędne dane na temat firm oraz osób. 

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.